Czy telefony komórkowej wpływają na nasze geny

Efekt genotoksyczny stanowi jedne z podstawowych efektów rozpatrywanych przez wiele instytucji naukowych na świecie. Przyczyny jego istnienia sięgają również stosowanie, przez społeczeństwo, telefonów komórkowych. W bogatym katalogu różnorodnych teorii naukowych na temat oddziaływania Komorek możemy odnaleźć również informacje o powodowaniu, przez nie, właśnie efektu genotoksycznego. Jedną z placówek zajmujących się czynnie tego typu zjawiskiem jest Uniwersytet Ateński. W 2004 roku dokonał on szeregu badań naukowych na muszkach owocówkach, które zostały poddane silnemu oddziaływaniu pola magnetycznego. Częstotliwość fal wynosiła 900 MHz i oddziaływała na owady przez pięć dni. Wyniki dokonanych pomiarów wykazały, że po takiej dawce promieniowania możliwości reprodukcyjne owych owadów uległy znacznemu ograniczeniu. Mimo, że wykazane rezultaty nie znalazły uznania w gronie naukowym oraz wśród przeciętnych użytkowników telefonów komórkowych, to zostały potwierdzone w kolejnych pracach wykonanych pod koniec XX wieku. Europejskie instytucje naukowe opublikowały w 2004 roku kolejne informacje o zaburzeniach DNA w wyniku oddziaływania fal magnetycznych. Na tej podstawie można jednoznacznie stwierdzić, że telefony komórkowe powodują zaburzenia reprodukcyjne użytkowników oraz osób przebywających w pobliżu silnego stężenia promieniowania. Oznacza to, że przeciętni obywatele oraz osoby pracujące przy masztach transmisyjnych są narażeni na negatywne skutki tych urządzeń na sferę rozmnażania oraz przekazywania genów potomstwu.

Both comments and pings are currently closed.