Dlaczego do play jest drożej cz. 2

MTR dla play od początku przekraczało bodajże 200% normalnej stawki. W tej chwili kształtuje się to w okolicach 135%, co odpowiada mniej więcej 30gr kosztu dla operatora. Zauważmy jednak, że stawki W3 do play utrzymują się w dalszym ciągu na poziomie 80gr/min. Dlaczego tak się dzieje? Z jednej strony pazerność, z drugiej nierówne traktowanie. UKE niestety nie ma prawa nic z tym zrobić, UOKiK również nie interweniuje, brak podstawy prawnej. W tej chwili oficjalnie nie jest to jeszcze dyskryminacja, choć na dobrą sprawę stawki do play mogłyby wynosić tyle, co do innych operatorów. Ciekawie sprawa wygląda z cyfrowym polsatem, który po zakupie Polkomtela, zaczął korzystać z jego nadajników, stając się operatorem wirtualnym. Wiąże się to ze zrównaniem stawki MTR do plusowej. Niestety, zasiedziali operatorzy nie myślą o zmniejszeniu ceny za minutę dla klienta końcowego. Dlaczego tak się dzieje? Chyba wytłumaczyć to należy pazernością. Po zakończeniu okresu ochronnego dla play, prawdopodobnie nasze doładowania telefonów będą znikać tak samo szybko, dzwoniąc do fioletowego operatora. Być może jednak wtedy wreszcie jakiś urząd zainterweniuje. Pamiętajmy, że wielcy operatorzy mogą działać też na swoją szkodę.

Both comments and pings are currently closed.