Mózg człowieka, a oddziaływania telefonii komórkowej

Wielu naukowców kusi się również o to, aby wykazać, że telefony komórkowe oddziałują na funkcjonowanie naszego mózgu. Oczywiście, najgorszym przypadkiem takiego wpływu są wszelkiego rodzaju zaburzenia nowotworowe, których wystąpienie do dziś nie może zostać połączone z użytkowaniem telefonów komórkowych. Oprócz tego istnieją również inne zaburzenia, na które naukowcy zwracają uwagę w swoich wystąpieniach oraz publikacjach naukowych. Pierwsze próby usystematyzowania danego problemu podjęto, na przykładzie szczura. Udowodniono, tym samym, że szczury poddane efektowi działania fal elektromagnetycznych wywoływanych przez telefony komórkowe wykazały zaburzenia w dostarczaniu odpowiedniej ilości krwi do mózgu. Zauważono również przesiąkanie albuminy. Oznacza to, że człowiek również narażony jest na takie działanie aparatów telefonii komórkowej. Zaburzenia w dostarczaniu krwi do mózgu oraz wystąpienie różnorodnych przecieków może skutkować znacznym pogorszeniem stanu zdrowia oraz wystąpieniem nieodwracalnych zmian mózgowych u człowieka. Mimo opracowanych rezultatów oraz publikacji wielu artykułów na ten temat niewiele osób postanowiło ograniczyć korzystanie z telefonów komórkowych. Nałóg komórkowy okazał się już tak silny, że prawdopodobieństwo zachorowania nie stanowi dla większości społeczeństwa wystarczającej groźby, ani też ostrzeżenia.

Both comments and pings are currently closed.