Ochrona środowiska a telefony komórkowe

Ochrona środowiska jest ostatnimi czasy bardzo „chwytliwym” tematem i nagłaśnianym w mediach. Każda szanująca się duża firma, która chce zdobyć sobie większą rzeszę klientów i wyrobić odpowiednią opinię na rynku, stara się brać udział w projektach mających za zadanie ochronę środowiska i likwidowanie szkodliwych, ubocznych skutków produkowanych przez siebie produktów. Telefony komórkowe, ze względu na to, jak powszechnie nimi się posługujemy, także mogą przyczyniają się do zanieczyszczenia natury. Nic więc dziwnego, że znani producenci aparatów telefonicznych i operatorzy znanych usług telekomunikacyjnych, podejmują się organizacji wielu akcji mających na celu oszacowanie zagrożenia i ocenienie negatywnego wpływu telefonów na środowisko. Powszechne są zwłaszcza zachęty producentów do tego, żeby oddawać stare, zużyte aparaty do salonów. Telefony komórkowe produkuje się w pewnym stopniu z metali ciężkich, które nieodpowiednio składowane, mogą znacznie skazić środowisko naturalne. Recykling telefonów pomaga także na odzyskiwanie i powtórne wykorzystanie konkretnych surowców. Ważne jest też szerzenie świadomości dotyczącej energii, jaką zużywają telefony (i poszukiwanie nowych rozwiązań, które pomogłyby zmniejszyć to zużycie). Istotne są badania naukowe nad próbą ustalenia, jaki właściwie wpływ na nasze zdrowie ma odziaływanie magnetyczne produkowane przez komórki.

Both comments and pings are currently closed.