Standardy bezpieczeństwa w przypadku telefonii komórkowej

W odniesieniu do telefonów komórkowych istnieje szereg zasad bezpieczeństwa oraz norm, jakie muszą spełnić podobne urządzenia, żeby mogły być zakwalifikowane do użytku przez społeczeństwo. Ma o zapewnić względne bezpieczeństwo nie tylko samych użytkowników, ale także wszelkiego rodzaju jednostek oraz instytucji, które mogą ucierpieć z powodu fal komórkowych. Różnorodne normy zarówno polskie, jak i unijne określają, jaki poziom promieniowania muszą zachować wszystkie aparaty telefoniczne. Sprawami prawnego uregulowania zasad konstrukcyjnych oraz użytkowych telefonów komórkowych zajmuje się Międzynarodowa Komisja Ochrony przed Promieniowaniem Niejonizującym. Jej postanowienia wprowadzone zostały oraz przestrzegane w ponad 80 krajach całego świata. Swoje założenia instytucja ta realizuje wobec producentów telefonów komórkowych, ale także wobec istniejących zarządzających stacjami radiowymi umożliwiającymi korzystanie z takich urządzeń. Jednym z przejawów działania wymienionej jednostki jest fakt wspólnych masztów przesyłowych wszystkich firm telekomunikacji komórkowej. Oznacza to, że telefony komórkowe każdego rodzaju będą cechowały się podobnymi parametrami użytkowymi, a my nie narazimy się na budowanie coraz większych ilości masztów telekomunikacyjnych wywołujących różnorodne zaburzenia dla środowiska, ale także dla naszego zdrowia.

Both comments and pings are currently closed.