Telefony komórkowe a nasze zdrowie

Stosowanie telefonów komórkowych oraz wykonywanie obowiązków służbowych w pobliżu istniejących masztów telekomunikacyjnych wiąże się z możliwością powstania negatywnych skutków dla naszego zdrowia. Owe skutki sieci telefonicznych pozostają wciąż na etapie dokładnego sprawdzania poprzez specjalistów medycznych i nie tylko. Prowadzone są liczne badania oddziaływania fal telefonicznych oraz wpływu masztów telekomunikacyjnych na zdrowie oraz życie pobliskich mieszkańców i pracowników obsługujących je. Do tej pory nie stwierdzono jednoznacznie, że telefony komórkowe stanowią jakiekolwiek zagrożenie dla naszego zdrowia. Prawdopodobny jest wpływ omawianych fal na problemy związane z funkcjonowaniem naszego mózgu, aczkolwiek wszystkie teorie na ten temat nie znalazły jeszcze udokumentowania medycznego, ani żadnego innego. Możemy zatem przypuszczać, że nie są one takie straszne, jak opisują to przewrażliwieni obywatele oraz medycy. Z dotychczasowych analiz laboratoryjnych oraz prowadzonych badań zdrowia na pracownikach stacji radiowych wynika, że omawiane fale, wydzielane przez tego typu urządzenia, nie przyczyniają się do powstania zmian nowotworowych w naszych mózgach. Ponadto, istnieją medycznie udokumentowane przypadki, że możliwość zachorowania została nawet zmniejszona. Jak dotąd można zatem bezpiecznie korzystać z dobrodziejstw technologicznych nie obawiając się skutków takiego działania.

Both comments and pings are currently closed.