Telefony komórkowe a problemy nowotworowe ludzi

Mimo wielu zaprzeczeń takiego stanu rzeczy duńscy przedstawiciele nauki postanowili dokładnie przeanalizować wpływ telefonów komórkowych na nasze zdrowie. Prowadzone, przez nich, badania naukowe cechowały się silnym rozbudowaniem, jeśli chodzi o grupę badawczą oraz czasochłonnością dokonywania pomiarów. Opracowanie danych zajęło bowiem ponad 20 lat. Doszli oni do wniosku, że telefony komórkowe, a w zasadzie fale radiowe wywoływane przez te urządzenia, silnie oddziałują na nasz stan zdrowia. Ponad 20 lat pracy umożliwiło przebadanie około 420 tysięcy mieszkańców Danii. Taki rezultat nie był osiągalny przez żadne inne instytucje naukowe. Trudno zatem podważyć wyniki omawianego eksperymentu, aczkolwiek możemy spotkać się i z takimi założeniami. Rezultaty duńskich naukowców przyczyniły się do powstania kolejnych programów badawczych na tle telefonii komórkowej. Powstał, na przykład, międzynarodowy projekt Interphone, który zakładał prowadzenie badań oraz analiz przez okres 10 lat. Jego wyniki mimo, że nie zostały jeszcze opublikowane w ujednoliconej wersji stanowią jednak o braku właściwości rakotwórczych dla użytkowników aparatów telefonicznych. Mimo uzyskania pozytywnych efektow swoich badań żądna instytucja nie decyduje się na wygłoszenie jednoznacznego sądu o wpływie telefonii komórkowej na nasze zdrowie. W większości raportów badawczych możemy przeczytać podobne wnioski, jak ten zawarty w na podstawie wielu różnorodnych raportów badawczych: „…pomimo, że badania nie wskazują związania zwiększenia ryzyka powstania nowotworów mózgu w wyniku używania telefonów komórkowych; możliwe zagrożenie istnieje przede wszystkim dla mózgu w przypadku długoterminowego korzystania z telefonów komórkowych”.

Both comments and pings are currently closed.