Granie o nowoczesnego klienta

Współcześni operatorzy na rynku telekomunikacyjnym łączą sie ze sobą na zasadzie symbiozy mającej zapewnić dużo lepszy start w przyszłość i rozwój nowoczesnych technologii, inni po prostu na siłę wykupują słabszych rywali i starają się wykorzystać ich infrastrukturę do poprawienia własnej aktualnej pozycji na rynku. W obu przypadkach jest o co walczyć – operatorzy, którzy pozostaną na rynku jako ci nie rozwijający się, ze słabą ofertą w kwestii Internetu mobilnego, opierający się wyłącznie na abonamentach oraz doładowaniach telefonicznych, nie będą w stanie długo przetrwać i zapewne także w przyszłości wykupione zostaną przez tych operatorów, którzy dzisiaj patrzą dalej poza horyzont. Same zyski z abonamentów mogą być wartościowe, o ile będą jednak większe, a większe mogą być przede wszystkim jeśli użytkownik będzie chętniej korzystał z nowoczesnych funkcji, jak Internet w komórce czy telewizja bezprzewodowa na ekranie smartfona. Najmniej wartościowy jest natomiast klient, który doładowuje sobie konto nieregularnie. Dla niego ceny Internetu są tak wysokie, że niechętnie korzysta z tej formy komunikacji i równie niesystematycznie kupuje kolejne doładowania, a więc jest z punktu widzenia strategii firmy mało przydatny.