Ograniczenie bezpieczeństwa

Niepodważalny jest fakt, że telefony komórkowe ograniczają znacznie bezpieczeństwo na drodze. Najbardziej widoczne oraz rozpoznawalne zjawisko to, oczywiście, brak koncentracji na drodze. Aby wykonać połączenie albo przeczytać otrzymaną wiadomość kierowca musi oderwać wzrok od trasy i przeczytać daną informację. Nie kontroluje zatem tego, co dzieje się przed nim. Jadąc z dużą prędkością możemy zatem spowodować poważny uszkodzenia innych samochodów oraz narazić zdrowie oraz życie pozostałych kierowców i pasażerów samochodów, ale także pieszych użytkowników drogi. Telefony komórkowe zatem stanowią poważne zagrożenie i trzeba bardzo ostrożnie korzystać z ich wartości. Długotrwałe korzystanie z telefonów komórkowych może również przyczynić się do powstania zwiększonego ryzyka wypadkami drogowymi. Takie zjawisko może nie być nawet bezpośrednio powiązane z użytkowaniem konkretnego aparatu telefonicznego w danej chwili. Fale magnetyczne rozprzestrzeniane przez telefony komórkowe wywołują bowiem szereg reakcji organizmu również w późniejszym okresie czasu. Problemy z głową oraz osłabienie mogą powodować ograniczone umiejętności przewidywania zagrożenia oraz zwolnione tempo podejmowania decyzji. W momentach wystąpienia zagrożenia trakcie zdolności są jednak bardzo ważne. Powinniśmy zatem bardzo ostrożnie podchodzić do problematyki stosowania telefonów komórkowych nie tylko w pojazdach.