Problematyka użytkowania telefonów komórkowych w szkołach

Telefony komórkowe na stałe weszły do użytkowania społecznego. Niemal całe społeczeństwo opiera swoje kontakty właśnie na takich rozwiązaniach. Ich praktyczność oraz możliwość stosowania w różnych miejscach oraz różnych sytuacjach sprawia, że zyskały wielkie uznanie szeregu przedstawicieli społeczeństwa. Telefony komórkowe stanowią jednak zmorę szkół oraz innych placówek edukacyjnych. Nawet dzieci klas najmłodszych posiadają swoje aparaty telefoniczne. Rodzice często nie zdają sobie sprawy z problematyczności dawania swoim pociechom telefonów do szkoły, gdyż widzą tylko korzyści z możliwości szybkiego kontaktu. Jest jednak inaczej. Różnorodne modele telefonów posiadane przez dzieci wiążą się ściśle z zasobnością portfela rodziców. Niektórzy opiekunowie nie mogą sobie pozwolić na tak drogie oraz pełne dodatkowych opcji aparaty. Dochodzi zatem, niejednokrotnie, do kradzieży konkretnych telefonów komórkowych. Takie sytuacje nie stanowią dobrego fundamentu integrowania danej klasy, a o wiele bardziej powodują jej podział oraz odsunięcie od siebie. Ponadto, telefony komórkowe skutecznie rozpraszają dzieci. Co chwilę spoglądają one na monitory lub zajmują się oglądaniem określonych funkcji nie biorąc udziału, ani nie słuchając omawianych tematów. Mogą w ten sposób powstawać braki, które w późniejszym czasie będą trudne do wyeliminowania.