Problemy zdrowotne użytkowników komórek

Wiadomy jest fakt, że telefony komórkowe wywołują określone promieniowanie. Bez takiego zjawiska nie bylibyśmy w stanie korzystać z omawianych form komunikacji. Fale magnetyczne odpowiadają za przesyłanie sygnałów pomiędzy wybranymi użytkownikami telefonów, a tym samym umożliwiają przeprowadzanie rozmów lub wysyłanie wiadomości. Również inne użytkowanie aparatów telefonicznych wiąże się z powstaniem różnorodnych fal magnetycznych. Telefony komórkowe maja zatem znaczny wpływ na nasze zdrowie oraz prawidłowe funkcjonowanie. Po pierwsze działają na nas podobnie, jak komputery. Promieniowanie zaburza nasze pole widzenia, gdyż powoduje narażenie rogówki oka na silne stężenie fal oraz podniesioną temperaturę oczu. W wyniku długotrwałego użytkowania telefonów komórkowych może zatem nastąpić efekt zaćmy. Największy wpływ na to ma wielogodzinne wpatrywanie się w monitor telefonu. Wysyłanie wiadomości oraz korzystanie z Internetu w ramach posiadanego aparatu telefonicznego nie pozostaje obojętne dla naszego organizmu. Inną kwestią jest pogorszenie się naszego stanu zdrowia. Osoby silnie uzależnione od telefonów komórkowych charakteryzują się o wiele gorszym samopoczuciem na co dzień. Wykazują one mniejsza aktywność fizyczną, gdyż pozostają pod wpływem ciągłego zmęczenia. Ponadto, zaburzenia magnetyczne powodują różnorodne dolegliwości bólowe. Niejednokrotnie zdarzają się również wymioty oraz zawroty głowy.