Rozmawianie przez telefon podczas prowadzenia samochodu

Wszyscy są zgodni, co do tego, że rozmawianie przez telefon w czasie prowadzenia samochodu jest zagrożeniem dla bezpieczeństwa zarówno osoby prowadzącej, jak i innych osób znajdujących się w tym momencie na drodze. Najbardziej oczywistą przeszkodą w sprawnym i uważnym prowadzeniu pojazdu jest to, iż trzymając słuchawkę zwyczajne mamy ograniczone zdolności ruchowe (trudno jest kierować jedną ręką i jednocześnie tą samą ręką zmieniać biegi). Jednak prowadzone badania ujawniają, że nawet zestawy głośnomówiące czy słuchawki nie stanowią dobrego rozwiązania. Mamy ograniczoną podzielność uwagi i nawet najlepsi kierowcy podczas rozmów czują się rozkojarzeni i bardziej skupiają się na rozmowie niż na drodze. Największym zagrożeniem jest sytuacja, gdy kierowca, zajęty pisaniem sms’ a czy wybieraniem numeru na telefonie, w ogóle nie patrzy przed siebie. Stąd w wielu krajach telefony komórkowe są zakazane w samochodach. Większość krajów dopuszcza jednak zestawy słuchawkowe (np. Polska, Włochy, Grecja, Francja, Hiszpania, Brazylia czy Wielka Brytania), ale są także państwa, w których obowiązuje całkowity zakaz. Należą do nich m.in. Singapur, Izrael czy Japonia. Niezależnie jednak od przepisów dotyczących konkretnych krajów, każdy kierowca powinien zdawać sobie sprawę z zagrożenia, jakie pociąga za sobą dzielenie uwagi między rozmowę telefoniczną a prowadzenie samochodu.